BRUGERBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK (PRIVACY POLICY) FOR SUNDEDIGITALEVANER.DK 

Nedenfor kan du læse brugerbetingelser og privatlivspolitik for SUNDEDIGITALEVANER.DK - i det følgende kaldet PLATFORMEN - formidlet via PFA for Sunddigital ApS.

Senest opdateret 3. November 2018

For at anvende PLATFORMEN skal du have læst og accepteret disse brugerbetingelser og privatlivspolitik (privacy policy).

FORMÅL

PLATFORMEN er et online værktøj (www.sundedigitalevaner.dk), som tilbydes af PFA og driftes og administreres af Sunddigital ApS. PFA og Sunddigital ApS samarbejder omkring produktet i forhold til PFA’s kunder.

Via PLATFORMEN kan din virksomhed købe adgang til medarbejderne, så disse efterfølgende kan oprette en vaneprofil på [virksomhedsnavn].sundedigitalevaner.dk. Her kan man ved at besvare et spørgeskema med fokus på digitale vaner få afdækket hvor sunde de er, samt få gode råd og anbefalinger til at gøre dem sundere, hvis der er behov for det. 

PLATFORMEN indsamler via et online spørgeskema informationer om brugernes digitale vaner samt mentale trivsel.

Formålet med indsamlingen er, at afdække digitale vaner hos medarbejdere samt give disse råd og anbefalinger, som dels kan anvendes af virksomheden på aggregeret og anonymiseret niveau at til at forebygge om potentielle sundhedsmæssige udfordringer på baggrund af deres digitale vaner samt levere gode råd/anbefalinger om, hvordan man kan kan skabe sunde digitale vaner både i forhold til den enkelte medarbejder og i virksomheden. 

OPRETTELSE OG REGISTRERING AF DATA

De oplysninger, der registreres på PLATFORMEN er ved oprettelsen dels e-mailadresse, for- og efternavn samt evt. angivelse af afdeling, arbejdsplads og funktion (fx funktionær eller produktionsmedarbejder).

Efter oprettelse besvares en række spørgsmål om digitale vaner. Når spørgeskemaet er besvaret beregnes sundhedsgraden af de digitale vaner og en online evaluering præsenteres for den enkelte bruger.

BEHANDLING AF PERSONDATA

Sunddigital ApS registrerer, opbevarer og behandler dine personoplysninger og registrerede data sikkert og i henhold til persondataforordningen og tilhørende databeskyttelseslov, herunder:

- databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016)

Sunddigital ApS følger ved behandling af dine data persondataforordningen og tilhørende databeskyttelseslov.

Typer af personoplysninger, der behandles i sammenhæng med PLATFORMEN:

  1. a) Almindelige personoplysninger, herunder navn, køn, e-mail. 
  2. b) Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om digitale vaner. 

Sunddigital ApS databehandler alle de registrerede oplysninger i sikker form og i anonymiseret form.

Sunddigital ApS og PFA har tavshedspligt i forhold til de personoplysninger, som Sunddigital ApS og PFA evt. kommer i besiddelse af som følge af brugen af dette skema.

Det er kun personer, som Sunddigital ApS har autoriseret hertil, som får adgang til data/oplysningerne registreret i forbindelse med brugen af PLATFORMEN.

ANONYMITET

Dine data og oplysninger vil altid være anonymiseret overfor din arbejdsgiver og øvrig tredjepart. Efter udfyldelse vil dine data blive leveret i anonymiseret form til PFA såfremt der er min. 20 besvarelser og variationen i besvarelserne ikke skønnes utilstrækkelige til at anonymiteten kan bevares for den enkelte. .

OPBEVARING AF DATA

Data opsamlet i forbindelse med PLATFORMEN opbevares efter gældende lovgivning.

Indsamlede oplysninger opbevares på en måde, der ikke giver mulighed for at identificere den enkelte person i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Herefter gemmes oplysningerne i anonymiseret form til brug for statistik.

Alle oplysninger, som indtastes på PLATFORMEN, formidles via en sikker internetforbindelse. Ingen uvedkommende kan få adgang til systemer og data.

Al udveksling af personoplysninger og rapportering til medarbejdere sker ved anvendelse af dobbelt kryptering.

HVAD BRUGER SUNDDIGITAL APS DATA TIL?

Sunddigital ApS anvender udelukkende oplysningerne til anonymiseret statistik med det formål at følge den sundhedsmæssige udvikling, herunder forbyggende indsatsers effekt på sundhed på virksomhedsniveau og aldrig på individniveau.

Der foregår aldrig salg af data til tredjemand. Anbefalinger og rådgivning erstatter ikke lægefaglig vurdering og behandling.

Al information givet på PLATFORMEN er vejledende og erstatter ikke lægefaglig vurdering, udredning og behandling.

EKSTERNE LINKS

PLATFORMEN vil du kunne finde eksterne links til relevante officielle og anerkendte hjemmesider med sundhedsfagligt indhold samt øvrig relevant information i forbindelse med screeningen. Sunddigital ApS sørger for så vidt muligt altid at holde disse links opdaterede, men kan ikke stille nogen garanti herfor. Vi tager heller ikke ansvar for det indhold, brugerbetingelser og privatlivspolitik, som måtte findes på andre eksterne internetsider, som der linkes til fra PLATFORMEN.

BRUGERBETINGELSER OG ÆNDRINGER

PFA og Sunddigital ApS forbeholder sig retten til at opdatere disse brugerbetingelser og privatlivspolitik til enhver tid, og vi vil i den forbindelse informere alle brugere på PLATFORMEN, at der er opdaterede brugerbetingelser og privatlivspolitik, du som bruger skal godkende før du kan fortsætte med at bruge sitet. Vælger du ikke at godkende de nye brugerbetingelser, kan du ikke længere anvende sitet og din bruger og dertilhørende data vil blive anonymiseret i systemet.

MULIGHED FOR KLAGE

Hvis du mener der er sket en fejl i forbindelse med registrering eller behandling af data i forbindelse med PLATFORMEN. Kan du altid rette henvendelse til Sunddigital ApS. Du kan yderligere tage kontakt til Datatilsynet, hvis du mener at der er sket yderligere i forbindelse med din klage.

KONTAKT-INFORMATION OG HVIS DU HAR SPØRGSMÅL VEDR. DINE DATA

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine data, eller hvis du ønsker data slettet, er du altid velkommen til at kontakte os på info@sunddigital.dk

Ønsker du indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig, kan du kontakte:

Oplysninger registreret hos Sunddigital ApS: Via info@sunddigital.dk eller brev til Sunddigital ApS, Madvigs Alle 10, st. th. 1829 Frederiksberg C.

Oplysninger registreret hos PFA: Via hjemmesiden pfa.dk eller brev til PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.